Udzielimy wsparcia organizacyjnego

Zapewnimy kompleksowe wsparcie w całym procesie (od koncepcji aż do pierwszych statystyk z twojej farmy).

Zweryfikujemy planowaną infrastrukturę

W naszym laboratorium możemy zweryfikować i doradzić najefektywniejsze komponenty.

Pomożemy pozyskać finansowanie

Wykorzystując naszą platformę crowdfundingową Prosta Giełda.